Derneğimize veya Cemevi İnşaatımıza Bağış Yapmak İsteyenler Bağışlarını Ziraat Bankası Amasya Şubesi İBAN NO: TR48 0001 0000 3012 9535 0850 01 Hesaba Yatırabilirler...
Duyurular

Cemevi İnşaatımıza Yardım ve Bağışlarınızı Ziraat Bankası Amasya Şubesi'ne (Bağış) açıklaması ile yatırabilirsiniz...

HESAP NO: 12953508-5001

İBAN NO: TR48 0001 0000 3012 9535 0850 01   


Amasya Hava Durumu
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 6,6903   6,7024
EURO 7,2279   7,2409
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Anket
Uygur Cemevimiz mimari, sağlamlık ve hizmet verme açısından sizce yeterli mi? 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
MASUM-U PAK VE MUHARREM ORUCU
 
  14 Masum Paklar hakkında çeşitli söylentiler ve yazmalar olmuştur. Bazı Sünni yazarlar, on iki imamlara, Hz. Muhammed ile Hz. Fatima’yı da ilave dederek, 14 kişiyi kapsadığını yazmışlar. Tabi o yazarların ne düşündüklerini Allah bilir. Fakat, bizim inancımıza göre bu yazarlar, Emevilerin altı aylık Ehli Beyt yavrularını neden öldürdüklerini, örtbas etmeye çabalamalarıdır. Emevinin, Hz. Muhammed soyuna olan, kin ve düşmanlığıını kapatmak için yapılan siyasi oyundur. İşin aslı, Ehlibeyt ve on iki imamların soyundan 40 günlükten yedi yaş arasında olan masum yavruların, Emeviler ve Abbasiler tarafından şehit edilenleridir. 

14 Mâsûm-u PâkAlevîlik'te küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve Oniki İmamlar'ın oğulları için kullanılan bir kavramdır. Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır.Caferî fıkıh mezhebinde bu ifadeye benzer, "Ondört Mâsum" denilen bir kavram bulunmaktadır. Alevîlik'teki Ondört Mâsûm-u Pâk'tan farklı olarak, Caferîlik'teki Ondört Mâsûm, Muhammed, Fatıma ve Oniki İmamı kapsamaktadır.

Alevîler Zilhicce ayının 28-29-30 günlerinde Mâsûm-u Pâk Orucu'nu tutarlar. Bu orucun peşinde, Muharrem'in 1'inde başlayan Mâtem Orucu tutulur.

14 Mâsûm-u Pâk şu şekilde sıralanırlar:

 1. Muhammed Ekber: İmam Ali’nin oğludur. Hz. Fatıma’nın karnında çocuk iken Tahir isiimli bir lanetli şidettle kapıyı itmiş ,kapı Hz. Fatıma'nın üzerine düşmüş kanaması olmuş çocuğu düşürmüştür. Şehit olmuştur. Anne ve baba acısını tadan Hz. Fatıma evlat acısıda çekmiştir. Kırık kapı olarak tarihe yazılmıştır. Muhammed Ekber'e yapılan bu olay ileride Ehli Beyt'e yapılacakların habercisidir.
 2. Abdullah: Hz. Hasan’ın oğludur. Yedi yaşında bir çocuk iken, muaviye’nin adamlarından Tahla bin Amir taradından şehit edilir. Babası tarafından Medine’nin Bakiy mezarlığına defnedilir.
 3. Abdullah: Hz. Hüseyin’in oğludur. Henüz iki yaşında iken, Kerbela’da Abdullah ibni Erzak Dımışkı tarafından şehit edilir.
 4. Kasım: Hz. Hüseyin’in oğludur. Henüz üç yaşında iken, Kerbela’da Hazime Kahl tarafından şehit edilmitir.
 5. Ali Asgar: Hz. Hüseyin’in oğludur. Henüz bir yaşında iken Kerbela’da babası Hz. Hüseyin tarafından Yezit ordusuna gösterilerek, yavruya su vermelerini ister. Arm ibni Sad’ın emriyle, Harmele adında melun ıkçu tarafından şehit edilir.
 6. Kasım: Diğer bir adı “Hüseyin”dir. İmam Zeynel Abidin’in oğludur. Üç yaşında iken, bekir ibni Urve tarafından şehit edilir. Kabri Basra şehrindedir.
 7. Ali Eftar: İmam Muhammed Bakır’ın oğludur. Altı yaşında çocuk iken, Ahmet ibni Masnsur tarafından şehit edilmiştir. Kabri Safa’da dır.
 8. Abdullah: İmam Cafer Sadık’ın oğludur. Üç yaşında çocuk iken, ibni Mercan tarafından şehit edilir. Kabri Bestam’da dır.
 9. Yahya El Hadi: İmam Cafer Sadık’ın oğludur. Dört yaşında çocuk iken, Abbasi hükümdarı huzurunda, Abdullah ibni Mahmut Küfi tarafından şehit edilir. Kabri Bağdat’tadır.
 10. Salih: İmam Musa’yı Kazim’ın oğludur. Dört yaşında iken Osman ibni Abdullah tarafından şehit edilir. Kabri Şiraz’dadır.
 11. Tayyib: İmam Musa’yı Kazim’in oğludur. Yedi yaşınsa iken, Yusuf ibni İbrahim tarafından şehit edilir. Kabri Rey şehrindedir.
 12. Cafer: İmam Muhammed Taki’nin oğludur. Henüz dört yaşında çocuk iken, Yusuf ibni İbrahim tarafından şehit edilir. Kabri Iran’ın Kum şehrindedir.
 13. Cafer: İmam Ali'yül El Naki’nin oğludur. Henüz üç yaşında çocuk iken, Yusuf ibni İbrahim Dımışkı tarafından şehit edilir. Kabri Cezire’dedir.
 14. Kasım: İmam Hasan al Asker’in oğludur. Henüz bir yaşında bebek iken, Muhammed Nasır Dımışkı tarafından şehit edilir. Kabri İran’ın Rey şehrindedir.

İşte görülüyorki, 14 masumu paklar dediğimiz Hz. Muhammed’in soyundan olan, en büyüğü yedi yaşındaki yavruları öldürmek, Hz. Muhammed’e olan kin ve düşmalığı sönmeyen hırsıdır.
Kaynak:http://www.frmtr.com/alevi-kulturu/4699669-dort-masumu-pak-kimdir.html

MUHARREM ORUCU

Kurban bayramı Hicri Takvime göre Zilhiçce Ayı’nın 10. günü başlar. Kurban bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20.günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar.Muharrem orucundan önce 3. günlük masumu pak orucu tutulur. Bu oruç küfede şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çocukları İbrahim ve Muhammet için tutulur. Müslüm, İmam Hüseyin’in amcasının oğludur.

İbrahim Müslüm ise amcasının torunlarıdır. 3. günlük Masum-u Pak ve 12 günlük muharrem orucu olmak üzere toplam 15, gün oruç tutulduktan sonra muharrem ayı’nın 13. günü kurbanlar tığlanır ve “Aşure” dağıtılır. Kurban İmam Zeynel Abidin’in Kerbela katliamından kurtuluşunun şükranıdır. Muharrem ayı kutsal ayıdır. Muharrem ayı haram aylardandır. Bu ayda savaşmanın yasak olduğu Kuranı Kerimde açıkça belirtilmiştir.
Muharremde eğlence yapılmaz. Can incitilmez, kan akıtılmaz. Düğün, nişan, sünnet törenleri yapılmaz, bu günlerde eşler arasında nefsani ilişkiler olmamalı. Kerbela şehitlerinin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez eğlence yerlerine gidilmez. Saf su içilmez. Sağlıklı ve sıhhatli olup da oruç tutanlar için su içmemek çok sevaptır. Çünkü; Hz. Hüseyin 72 yakınlarıyla birlikte Kerbela da susuz bırakılmıştır. Kerbela acısını yürekler de hissedebilmek için susuzluğu yaşamak lazımdır. Ancak, vücudun suya ihtiyacı olduğundan aşırıya kaçmamak kaydıyla, ayran, çay vs. gibi sıvı içecekler alınabilir.

Alevi İnancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil, özünü benimser aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Önemli olan İmam Hüseyin’in ve diğer Kerbela şehitlerinin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde, kalbinde ve gönlünde duymaktadır. Onlar gibi düşünüp, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi inanmaktır. Zalime karşı çıkıp, mazlumdan yana olmaktır. Eline,diline, beline sadık olup insanca ve onurluca yaşamaktır. Onlara layık olmaktır, ölmeden önce ölmek öldükten sonra yaşamaktır. Allah’ın alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisi Muhammet Mustafa’nın ve Ehli beyti’nin huzuruna anlı açık yüzü ak ve pak çıkmaktır. Onların bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkmaktır. (Ahzap s, 33)

Tüm peygamberler zamanında üç günlük Hızır Orucu ve Muharrem orucu tutulurdu. Çeşitli kaynaklar Muharrem ayı’nın 10’cu günü bir çok olay gerçekleştiğini söylüyor. Bunlardan bazıları şunlardır. Adem peygamberin bağışlanması, Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması, Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması, İbrahim peygamberin nemrut’un ateşinden kurtulması, İdiris peygamberin göğe çıkması, Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamberin atıldığı kuyudan kurtulması, Eyüp peygamberin dertlerden kurtulup sağlığına kavuşması, Musa peygamberin firavundan kurtulup kızıl denizi geçmesi İsa peygamberin göğe çıkması ve son olarak Hz. Muhammet Mustafa’nın, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Mekke’den Medine’ye Hicretinde sağ selim Medine’ye dönmesine şükran olarak oruç tutar, aşure yapar. Peygamberler için kavuşma, kurtulma, müjde günü olmuştur.

Peygamberin ümmeti sayılan kişiler tarafından bu mübarek ay peygamber torunlarına zulüm günü olmuş ve şehit edilmişlerdir. Bu mübarek günleri Emeviler tarafından zulme çevirmişlerdir. Tüm yakınlarını, evlatlarını ve kendi canını hakk yoluna insanlık sevgisi adına, Ceddi Hz. Muhammed’in kurduğu dinin mücadelesini şahadet şerbetini içerek İslâm dininin ebediyete kadar devamına vesile olmuştur. (İsra Suresi ayet 77) “Ey habibibim, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız yasa budur. Sen bizim yasada değişiklik bulamazsın.” Bu ayetin hükmüne göre tek Tanrılı dinlerde inanış ve ibadet aynıdır.

(El fecr suresi ayet 1.2) Ya Muhammet o muharremin on sabahı ve akşamı hakkı için ve çift olup duranlara ve dahi on gecelere and olsun ki akıl sahipleri onlara itibar edip son amaçlarını onunla inceleme ve araştırma yaparlar denilmektedir.
Bu emirlerden on gün ve geceye and içen Allah’ın bu gün ve gecelerini oruçla geçirenlerin Allah’a itaat edenler olacağını açıklaması’nda muharrem orucunun Allah’ın emrettiği ve müminlerce tutulması gereken oruç olduğunun en açık kanıtıdır.
“Şehin al müşlem” isimli kitap’ta Hz. Muhammet’in on gün Muharrem orucu tuttuğunu ve Hüseyin’e matem diye oruç tutturduğunu yazmaktadır yine aynı kitapta Muharrem orucunun Hz. Muhammet döneminde farz olduğu, peygamberin Hakka yürümesinden sonra müminlerin orucu olun Muharremin tutulmadığını, Müslümanların Ramazan orucunu farz yaptıklarını yazmaktadır.

Değerli Canlar; Hz. Muhammet (Sav) size iki emanet bırakıyorum biri Kuran diğeri Ehl-i Beytin diyor. Hz. Resul, Allah’a Resulüne, Kurana inanan müminler Ehl-i Beyit’in yasını tutmalı, acısını duymalı ve Hüseyin’i Kerbela için göz yaşı dökmelidir.
Bütün ibadetlerde riya vardır ama oruçta göz yaşında riya kesinlikle yoktur. Niye yoktur?Allah’la kul arasında olduğu için, tamamen kendi rızalığıyla olduğu için, kendi iradesiyle olduğu için.

Eğer oruç birilerine hoş görünmek için tutuluyorsa bunun hiçbir anlamı yoktur. Alevilerde yalnız aç kalmak değil aynı zamanda açı arayıp onu doyurmanın da adıdır Oruç. Hz Peygamber efendimiz bir çok oruç tutan vardır ki, bunların alacağı sevap aç ve susuz kalmaktan başka bir şey orucu değildir diyor. Çünkü oruç beden orucu, gözün orucu gafletten men olmaktır. Dilin orucu yalandan men olmaktır, kulağın orucu yasaklanmış şeyleri işitmemektir, nefsin orucu hırs ve şehvetten kendisini korumasıdır, kalbin orucu bütün nefsane duygulardan arınıp beşeri sevgiden uzaklaşmaktır. Ruhun orucu dünya malına tamah etmemek, sevgiye kavuşmaktır. Sırrın orucu haktan gayrısını görmemektir. Batındaki oruç haktan gayrısını görmemektir. İşte orucu bütün bedenle tutmak gerekir.
Kaynak :http://www.forumdas.net/oruc-hakkinda-bilgiler/muharrem-orucu-nedir-muharrem-orucu-tutulur-118720/31.10.2013 Okunma Sayısı: 10170Yazdır

 

 DİĞER HABERLER

Üye Giriş Paneli
E-posta:    
Şifre:       
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
 
 
Son Ziyaretçi Yorumları
mertcan er
MERHABALAR BEN SEMERCİ AHMETİN TORUNU ALİCANIN OĞLUYUM MERSİNDE YAŞIYORUM KÖYÜMÜZÜN MİSAFİRLİĞİ DAYANISMASI GERÇEKTEN MUAZZAM İLK FIRSATTA TEKRAR GELİCEM 05550273333

Veli Can
Çok kıymetli Uygurlu komşu, hemşehri, hısım ve akrabalarım. Ben Semerci Ahmetin küçük oğlu Alican'ın kardeşi Velican'ım.İstanbul dan Köyümüze seyahatlerinizde benimle irtibat kurmanız hepinizin menfaatine olacaktır.İstanbul Alibeyköy Metro Acentesinde çalışıyorum. Yolculuklarınızda bilet fiyatı size özel indirimli olarak kesilecektir.Şimdiden hayırlı yolculuklar dilerim. Otobüs hareket saatlerimiz Bayrampaşa Otogardan kalkış 19.30 ve 21.00 dir. Saygılarımla.

İskender YILDIZ
Merhaba. Kahramanmaraş Göksun Keklikoluk Köyü’ndenim. Isparta’da maarif müfettişi (eğitim denetmeni) olarak görev yapmaktayım. İklim, doğa, tarih, kültür zengini olan harika topraklarda yaşıyoruz. 2016’nın dünyaya, Türkiye’ye, hepimize sağlık, huzur, barış, mutluluk dolu günler yaşatmasını dilerim. Kan, kin, öfke, gözyaşı olmasın. Isparta’dan size, Göksun Keklikoluk Köyü’ne, İmranlı Doğançal (Yazıkoy) Köyü’ne, selam bekleyen herkese iyi akşamlar, selamlar.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 13
Dün: 83
Toplam: 139447